5000, Велико Търново
ул. "Н. Габровски" №83 А
/Западна промишлена зона/
  тел./факс: 062 64 48 10
gsm: 0889 361 306
        0896 775 757
e-mail:atlas@vali.bg
Untitled Document
 

Продукти за реставрация (саниране) на обекти с историческо и културно значeние

 
   Исторически варов хоросан;

 Глинена мазилка;

 Саниращи завършващи мазилки;

 Реставрираща мазилка;

 Допълнителни продукти при реставрация.