5000, Велико Търново
ул. "Н. Габровски" №83 А
/Западна промишлена зона/
  тел./факс: 062 64 48 10
gsm: 0889 361 306
        0896 775 757
e-mail:atlas@vali.bg
Untitled Document
 

Мазилки за ръчно и машинно полагане

 
 Варо-гипсови мазилки;

 Варо-циментови мазилки;

 Зидарски хоросани.
 
 
Мазилки за ръчно и машинно полагане