5000, Велико Търново
ул. "Н. Габровски" №83 А
/Западна промишлена зона/
  тел./факс: 062 64 48 10
gsm: 0889 361 306
        0896 775 757
e-mail:atlas@vali.bg
Untitled Document
 

контакти

 

Строителна борса АТЛАС ЕООД

5000, Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №83 А
/Западна промишлена зона/
 
тел./факс: 062 64 48 10
gsm: 0889 361 306
          0896 775 757
e-mail: atlas@vali.bg