5000, Велико Търново
ул. "Н. Габровски" №83 А
/Западна промишлена зона/
  тел./факс: 062 64 48 10
gsm: 0889 361 306
        0896 775 757
e-mail:atlas@vali.bg
Untitled Document
 

Бетон (подземно строителство)

 
Бетон (подземно строителство)    Стандартни бетони;

 Торкретбетони;

 Специални разтвори;

 Разтвори за възстановяване на бетон.