5000, Велико Търново
ул. "Н. Габровски" №83 А
/Западна промишлена зона/
  тел./факс: 062 64 48 10
gsm: 0889 361 306
        0896 775 757
e-mail:atlas@vali.bg
Untitled Document
 

Материали за шлайфани бетонови настилки

 
Шлайфани бетонови настилки
   Повърхностен втвърдител (посипка);

 Полипропиленови фибри;

 Метални фибри;

 Оставащи профили за фуги в шлайфани бетони;

 Импрегнатори;

 Мазана хидроизолация;

 Огнезащитно покритие за метални повърхности.